SZKOLENIA

Żurawie

Każdy kurs projektowany jest na bazie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego oraz aktualnych przepisów prawa. Zależy nam na tym, aby podczas zajęć przedstawić naszym uczestnikom nie tylko najważniejsze przepisy i zasady obsługi dźwigów, ale również przygotować ich do pracy na stanowisku – do codziennych zadań i nieoczekiwanych sytuacji.

Program zajęć obejmuje między innym:

 • informacje na temat dozoru technicznego
 • budowa hydraulicznych dźwigów
 • podstawowe informacje na temat eksploatacji sprzętu
 • obowiązki operatora sprzętu
 • BHP operatora
 • zajęcia praktyczne na sprzęcie

Kursanci biorący udział w zajęciach otrzymują wszystkie niezbędne materiał do nauki wraz z wykazem zagadnień, które pojawiają się na egzaminie przed komisją UDT.

Wózki widłowe

Zapraszamy na kursy na wózki widłowe do Ośrodka Szkolenia Operatorów! Jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia na wózki widłowe, z nami możesz otrzymać je zawsze w niskiej cenie – mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć tego typu i z naszych usług skorzystało już tysiące osób na terenie całej Polski. Nasz kurs na wózki widłowe (jezdniowe, widlaki) jest przeznaczony dla osób szukających pracy jako operator tych urządzeń.

Każdy kurs na wózek widłowy obejmuje następującą tematykę:

 • rodzaje i budowa urządzeń
 • czynności operatora przed i po zakończeniu pracy
 • czynności operatora podczas pracy
 • wiadomości dotyczące przewożenia ładunków
 • dozór techniczny
 • zasady wymiany butli gazowych
 • ćwiczenia praktyczne.

Spedycja

Cel kursu:
Uzyskanie przez uczestników kwalifikacji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora drogowego, dyspozytora pojazdów ciężarowych, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych. Certyfikat ukończenia kursu jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu spedycji i transportu w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku spedytora.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:

 • opanowanie podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem taborem ciężarowym
  zamawianiem usług przewozowych w transporcie drogowym rzeczy,
 • uzyskanie podstawowych informacji w zakresie logistyki przedsiębiorstw,
 • przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi elektronicznych giełd towarowych.

Instytucja szkoleniowa RIS

Numer ewidencyjny: 2.08/00002/2017